Fornyelse af adgangskort for pensionister kan ske i uge 1 & 2 fra kl. 0800 til kl. 1200 ved henvendelse i Vagtcentral med det gamle kort samt kørekort og sygesikringsbevis.

Pensioneret seniorsergent Valther Kramer Frandsen er lørdag den 5. december afgået ved døden, efter 14 dage på hospitalet.

Valther er født i Søborg den 15. maj 1933, og udlært maskinarbejder inden han blev indkaldt til Flyvevåbnet  den 8. maj 1953 på Flyvestation Værløse.

Efter grunduddannelse som flymekaniker fik Valther tjenestested på Flyvestation Aalborg.

Valther har gennemgået flere uddannelser indenfor flyelektronik, heraf flere på skoler i udlandet. Han startede som instrumenttekniker på propelfly og Meteor jetfly, - og har siden været Flight control specialist på F-86, F-104 og til sidst F-16.

Valther har været fungerende leder af Flyelektronikværkstedet.

Han var meget aktiv indenfor rådgivning og kurser om den tredie alder, - samtidig var Valther en ledende faktor for start af SFO FLY-AALBORGS PENSIONISTKLUB. Valther var æresmedlem af vores pensionistklub.

Valther har modtaget  hæderstegn for 25  og 40 år's ansættelse i Flyvevåbnet.

Bisættelsen vil foregå fra Nørresundby Kirke, lørdag 12-12-2020 kl.1100.

 

Æret være Valthers minde.

flv25aar40aarFLVhalvstang fsnaal web